Verstraaten is erg flexibel, en groot genoeg om de wisselende vraag te kunnen opvangen.

• Xerox

Volg Verstraaten online

LinkedIn

Kwaliteit & Milieu

Kwaliteit

De kwaliteit van onze organisatie valt en staat met de kwaliteit van onze mensen. Zij zijn dé drijfkracht en motor. Want onze mensen zijn degenen die onze klanten vriendelijk en wellevend tegemoet treden en met de afgesproken werkprocessen aan de slag gaan. Naast de kwaliteit van onze mensen, zorgen wij voor comfortabele en schone voertuigen. Alle wagens zijn modern en technisch in perfecte conditie. Het wagenpark is gemiddeld niet ouder dan drie jaar en voldoet altijd aan de laatste milieucriteria.

ISO 9001:2015

Voor het sturen van onze processen hanteren wij een kwaliteitsmanagementsysteem. De bedrijfsvoering van Verstraaten Express BV is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee wordt betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening gewaarborgd. Alle procedures zijn uitstekend in kaart gebracht en zijn inzichtelijk voor klanten, leveranciers en medewerkers.

ISO 14001:2015

Verstraaten respecteert het milieu. Zaken rondom het milieu zijn opgenomen in onze bedrijfsdoelstellingen. Het milieumanagementsysteem van Verstraaten Express is gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. Dit toonaangevende milieucertificaat verzekert u ervan dat Verstraaten Express milieubewust handelt. Interne audits en periodieke metingen, die met behulp van prestatie-indicatoren worden uitgevoerd, houden ons alert.

Milieumaatregelen

Verstraaten Express heeft al heel wat maatregelen doorgevoerd:

  • Jong wagenpark voor groenere prestaties.
  • Roetfilters in alle voertuigen..
  • Gebruik alternatieve brandstoffen.
  • Recycling van afvalwater.
  • Autowasserette met vloeistofdichte vloer.
  • Inzet partners voor beperken extra autokilometers.
  • Doorvoeren kantoorinnovaties voor verduurzamen processen.
  • Reduceren energieverbruik.

Het kwaliteit- en milieubeleid is hier na te lezen.

Toekomst

Ook in de toekomst investeert Verstraaten in innovatieve oplossingen die het milieu ten goede komen. Dat beloven wij.

Volg Verstraaten online

LinkedIn