VSV breidt wagenpark uit met 6 MB aardgas voertuigen!

• Groenste rouwwagenpark van Nederland!

Volg Verstraaten online

LinkedIn

Uitbreiding werkzaamheden VSV!

22 januari 2015

“Coöperatie DELA heeft Verstraaten Staatsie Vervoer (VSV) per 1-1-2015 de regio Flevoland toebedeeld. Daarnaast is de eerste officiële evaluatie over de intensieve samenwerking erg positief verlopen. Zowel vanuit uitvaartverzorgers als nabestaanden wordt overwegend positief gereageerd op de dienstverlening die VSV neerzet. Belangrijk hierbij is dat de vragen en verzoeken vanuit Dela uitvaartverzorging adequaat door VSV zijn en worden opgevolgd. Verder is VSV, samen met haar vaste partners, intensief bezig om naast de standaard rouw- en volgauto’s ook de speciale voertuigen structureel aan te bieden, via uitvaartverzorgers, bij nabestaanden.”

Volg Verstraaten online

LinkedIn