VSV breidt wagenpark uit met 6 MB aardgas voertuigen!

• Groenste rouwwagenpark van Nederland!

Volg Verstraaten online

LinkedIn

Express chauffeurs volgen diverse trainingen!

25 november 2013

Onlangs hebben onze Express chauffeurs en enkele onderaannemers diverse trainingen gevolgd.

GDP training; Deze training is gericht op goede distributie praktijken met betrekking tot het vervoer van geneesmiddelen. De chauffeur wordt bewust gemaakt van de noodzaak om zorgvuldig en nauwkeurig om te gaan met geneesmiddelen.

Security Awareness Training; Deze training beoogt de medewerkers begrip voor en betrokkenheid bij de veiligheidsmaatregelen voor luchtvracht, bij te brengen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: de achtergronden van terrorisme, herkenning van sabotage mogelijkheden, belang van de ketenveiligheid, de rol van de Koninklijke Marechaussee en Justitie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging betrokken organisaties.

ADR training; De ADR training klasse 7 heeft betrekking op het laden, transporteren en lossen van radioactieve goederen.

Volg Verstraaten online

LinkedIn