VSV breidt wagenpark uit met 6 MB aardgas voertuigen!

• Groenste rouwwagenpark van Nederland!

Volg Verstraaten online

LinkedIn

Disclaimer

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Beheer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Verstraaten Groep. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Verstraaten Groep kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Verstraaten Groep kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor geldt dat er een bewerkersovereenkomst is gesloten en dat gegevens delen uitgezet is. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina’s er binnen de websites bekeken worden, wordt door Verstraaten Groep verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s.

Voor zover de gegevens door Verstraaten Groep worden verwerkt, gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Verstraaten Groep worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Verstraaten Groep wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Disclaimer voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring en/of Disclaimer kunt u contact met ons opnemen:

Verstraaten Groep
t.a.v. Dianne Willems(Functionaris Gegevensbescherming)
Ambachtstraat 50
5804 CD  Venray
+31 478 648 642
info@verstraatengroep.nl

Laatste wijziging 15 maart 2022

Volg Verstraaten online

LinkedIn